Muriaticol S
inhibitor korozji

Działanie

Muriaticol S wykazuje silne działanie inhibicyjne w stosunku do stali węglowych w roztworach kwasu solnego stosowanego jako kąpiele wytrawiające. Efekt ten występuje również w roztworach HCL wzbogaconych kwasem fluorowodorowym i innymi dodatkami. Współczynnik inhibicji wynosi średnio ponad 95 % .W wyższych temperaturach współczynnik ten maleje. Optymalizując procesy trawienia można osiągnąć stopień inhibicji nawet ponad 99 %. Muriaticol S ponadto w znacznym stopniu eliminuje zjawisko parowania kwasu solnego z kąpieli trawiących. 

W zależności od sposobu prowadzenia trawienia i temperatury roztworu trawiącego ograniczenie emisji chlorowodoru wynosi od 60 do 98 %. W podobnej relacji można eliminować emisję fluorowodoru z kąpieli kwasu solnego z dodatkiem kwasu fluorowodorowego.

Muriaticol S dzięki dodatkom różnych substancji o własnościach powierzchniowo-czynnych umożliwia optymalne wytrawianie zgorzelin, naskórka odlewniczego i innych warstw wierzchnich-bez wżerów, pozostałości warstw tlenkowych, zanieczyszczeń organicznych i innych wad. Wytrawiana powierzchnia stali węglowych i niskostopowych oraz różnego rodzaju żeliw umożliwia uzyskanie wysokiej jakości powłok metalicznych – nanoszonych technikami galwanicznymi, wykorzystanie mniejszej ilości cynku oraz ograniczenie rozprysków ciekłego cynku w piecu, dodatkowo zwiększając bezpieczeństwo pracy. 

Instrukcja Stosowania MURIATICOL S

UWAGA!! Przed dozowaniem zawartość pojemnika dokładnie wymieszać

Zastosowanie. Muriaticol S jest złożonym preparatem chemicznym – zawierającym głównie związki należące do grupy amin – stosowanym do inhibicji korozji w procesach trawienia stali w kwasie solnym i innych kwasach nie utleniających. Muriaticol S dodatkowo zmniejsza również zjawisko parowania kwasu ( emisji chlorowodoru ) z kąpieli trawiących ( Inhibitor + defumer – dwa w jednym ).

Zaleca się stosowanie w ilości 0.8 – 1.0 % , tj. 0.8 kg do 1.0 kg na 100 dcm3 kąpieli kwasu solnego.

Właściwości produktu. Muriaticol S jest wodnym roztworem różnych związków chemicznych. Produkt handlowy ma postać ciemnobrunatnej cieczy o charakterystycznym zapachu, dobrze rozpuszczalnej w wodzie i w kwasach. Preparat jest niepalny.
Identyfikacja zagrożeń:
Xi – preparat drażniący
R 36/38, R 42/43
S 1/2, S 28, S 36/37/39, S 46.

PKWIU: 2466482700 Kod PCN: 38249035

Procedura stosowania.
1. Zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu chemicznego Muriaticol S.
2. Robotnicy pracujący z Muriatikolem S powinni mieć zabezpieczone oczy i skórę twarzy goglami lub specjalnymi okularami, ręce- rękawicami ochronnymi, najlepiej gumowymi chemoodpornymi. Odzież robocza powinna chronić skórę pracowników przed kontaktem z Muriatikolem S.
3. Muriaticol S dozuje się bezpośrednio do kwasu . Należy odważyć (zgodnie z ogólną procedurą stosowaną przy operacjach ze związkami chemicznymi) wymaganą ilość Muriaticol S i wlać do wanny z kwasem. Po mechanicznym wymieszaniu kąpiel trawiąca jest gotowa natychmiast do stosowania. Prawidłowa temperatura kąpieli wytrawiającej powinna wynosić 15-30 stopni C. Muriaticol S można stosować również w niższych temperaturach kąpieli kwaśnej pod warunkiem wstępnego rozcieńczenia Muriaticolu S ciepłą wodą w stosunku 1:1.
4. Muriaticol S powinno się przechowywać w dodatniej temperaturze (unikać mrozów) w oryginalnych opakowaniach producenta. W pustych opakowaniach po zużytym inhibitorze nie wolno magazynować innych substancji.
5. W przypadku dolewania świeżego kwasu do kąpieli wytrawiającej powinno się również proporcjonalnie uzupełniać Muriaticol S.
6. Do kąpieli wytrawiających zawierających Muriaticol S nie należy dodawać innych preparatów jak np. inne inhibitory, środki powierzchniowo-czynne itp. dodatków. Żywotność kąpieli z dodatkiem Muriaticolu należy określić eksperymentalnie ponieważ zależy od wielu czynników. Średnio, wymagane parametry trawienia utrzymują się przez okres 100-120 dni. Po takim okresie kąpiel trawiąca powinna być wzbogacona Muriaticolem S.

 

Dostępne opakowania

Kod towaru:

I10/B30
I10/B60
I10/PK200
I10/C1000

Opakowanie:

Kanister 30 litrów
Kanister 60 litrów
Beczka 200 litrów
Kanister 1000 litrów